Udvalgte referencer indenfor bygningsvedligehold

 

 

 
 • Gennemførelse af tilstandsvurdering med efterfølgende 10 års vedligeholdsplan for Søfartsstyrelsens 6 maskinmesterskoler, 2 navigationsskoler, 3 søfartsskoler. Samlet bygningsmasse 100.000 m² . Opgaven blev udført i 1991/1992 og gentaget i 1995  efter at der i de foregående år var blevet foretaget betydelige vedligeholdsarbejder.
   

 • For Forsvarets Bygningstjeneste er der gennem en årrække udført tilstandsrapporter med tilhørende planer for vedligeholdsarbejder på bygninger med et samlet etageareal på 80.000 m².
   

 • For Forsvarets Bygningstjeneste er der i årene 1990 - 1995 foretaget 5 års eftersyn på 10 bygninger/bygningsanlæg.
   

 • For Andelsboligselskaber under stiftelse er der udført førbygningssyn.
   

 • For Ikast Værkerne er der udført tilstandsvurdering på Isenvad Varmevarmeværk med efterfølgende renoveringsprojekt for opretning.
   

 • For Ikast Værkerne er der foretaget 5 års eftersyn på Frisenborg Varmecentral.
   

 • For K/S City 1 - Viborg er udarbejdet tilstandsvurdering med efterfølgende forslag til vedligeholdelsesarbejder.
   

 • For K/S Skagensvej Aalbæk er der udarbejdet tilstandsrapport på 1100 m² stor butiksejendom i Aalbæk.
   

 • For K/S Stationsvej Holte er der udarbejdet tilstandsrapport på 1200 m² stor ervhervs- og boligejendom i Holte.

 

Design: Charlotte Bladt-Hansen