Byggemodning og kloakering

 

 

JELCON udfører planlægning, projektering, udbud,

byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med byggemodning

af arealer til boliger

og erhverv.

 

 

Ydelserne som tilbydes indenfor området omfatter bl.a :       

 • ·     Projektledelse og koordinering med øvrig planlægning
  - opfølgning på kvalitet, tid og økonomi
  - påse overensstemmelse med lokalplan og øvrige planer

   

 • ·       Detailprojektering af spilde- og regnvandsledninger
  - indhentning af ledningsoplysninger og koordinering af projektet i forhold til øvrige ledningsarbejder.
  - hydrauliske beregninger for kloak- og bassinanlæg
  - fastlæggelse af  tracé, plangeometri og længdeprofil
  - fastlæggelse af størrelse og udformninger af regnvandsbassiner i h.t. myndighedskrav.
  - afsætningsberegninger
  - mængdeberegninger og bygherreoverslag
  - orienterende jordbundsundersøgelser

   

 • ·     Detailprojektering af veje, rundkørsler, stier og pladser
  - fastlæggelse af veje, stier og pladsers tracé, plangeometri og længdeprofil
  - fastlæggelse af veje og stiers tværsnit
  - udarbejdelse af udførelsestegninger for belægninger og vejudstyr
  - afsætningsberegninger
  - mængdeberegning og bygherreoverslag
  - udarbejdelse af projekt for vej- og stibelysning

   

 • ·     Udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation, tilbudsevaluering og kontraktoplæg.
  - Udarbejdelse af udbudsmateriale for kloak- og vejanlæg omfattende særlige betingelser og arbejdsbeskrivelser, tilbuds- og afregningsgrundlag og tilbudsliste.
  - Deltagelse i licitation og efterfølgende gennemgang og vurdering af tilbudene.
  - Deltagelse i kontraktforhandlinger og udarbejdelse af kontraktudkast med entreprenører.

   

 • ·     Byggeledelse og fagtilsyn
  - afholde opstarts- og ledningsejermøde
  - udføre fagtilsyn med kloak- og vejanlægget
  - forestår afholdelse af byggemøder
  - koordinerer forskellige ledningsejeres arbejde
  - gennemgang af  udarbejdet KS materiale
  - udarbejdelse af "således udført" tegninger

Design: Charlotte Bladt-Hansen  

 

 

 
Bygherrerådgivning
   
  Byggemodning og kloakering
     Udvalgte referencer indenfor byggemodning og kloakering
   
  Bygningsvedligehold