Bygherrerådgivning

 

 
 
 • ·           Planlægning

 • ·        Byggeøkonomi

 • ·        Byggeprogram

 • ·        Teknisk vurdering

 • ·        EU-udbud

 • ·        Byggestyring

 

JELCON fastlægger i et kreativt samarbejde med bygherren de overordnede rammer for gennemførelse af byggesager.

 

Vi søger gennem en sund dialog med bygherren at indleve os i hans organisation og dennes helt specifikke behov og strategier. Herved er det muligt at tilføre organisationen nye impulser og forberede for de krav, som fremtiden vil stille.

 

Det er afgørende, at der gennem dette samarbejde sikres et tilstrækkeligt teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for valg af løsninger og gennemførelse af byggesager.

 

Vore ydelser indenfor bygherrerådgivning omfatter en række overordnede og vigtige funktioner for et byggeri:

 • ·     Byggeprogram

 • ·     Økonomiske analyser og rentabilitetsberegninger samt totaløkonomiske beregninger.

 • ·     Entrepriseudbud

 • ·     Formidling af information mellem bygherre, projekterende teknikere og entreprenører

 • ·     Evaluering af projektets gennemførlighed, kvalitet, tid og pris.

 • ·     Sikring af overensstemmelse mellem projekt og kontraktbetingelser

 • ·     Rådgivning i forbindelse med drift af bygninger og anlæg

Design: Charlotte Bladt-Hansen

   

 

 

 
Bygherrerådgivning
   
  Byggemodning og kloakering
   
  Bygningsvedligehold