Bygningsvedligehold

 

 

JELCON  udfører tilstands vurdering samt planlægning og

budgettering af bygningsvedligeholdelse for offentlige og private ejendomsbesiddere.

 

Som værktøj til dette arbejde benyttes et edb- program. Afhængig af kundens ønsker og behov benyttes enten Caretaker udviklet af COWI eller Frontinus udviklet af BASCON.

 

 

Ydelserne som tilbydes indenfor bygningsvedligeholdsområdet omfatter bl.a:

 • ·     Bygningsregistrering og tilstandsvurdering
   

 • ·     Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner indeholdende
  - Stamdata
  - Stamdata for bygningsdele
  - Forslag til aktiviteter
  - Forslag til aktivitetsplan
  - Forslag til 10 års budget
  - Forsikrings- og garantioversigter
  - Serviceaftaler/kontrakter
  - Tegninger
  - Billeder
   

 • ·     Årlig udvælgelse, prioritering og indstilling af vedligeholdsarbejder.
  Udvælgelsen sker på grundlag af:
  - myndighedskrav
  - nedsat brugsfunktion
  - fare for følgeskader
  - visuelle forhold, herunder bygningernes arkitektur og bevaringsværdi
  - totaløkonomiv

   

 • ·     Tilbudsindhentning, entrering og tilsyn med udførelse af vedligeholdsarbejder
  - udarbejdelse af udbudsbetingelser og - beskrivelser samt tilbudsliste og kvalitetsplan.
  - byggeledelse og fagtilsyn med udførelse af vedligeholdsarbejder
  - byggesags styring herunder økonomiopfølgning.

 

 

Fordele ved gennemførelse af systematisk styring af bygningsvedligehold

 

 

Ved systematisk planlægning og styring af ejendommes drift og vedligehold vil man bl.a kunne opnå følgende fordele:

 • ·     Forbedret ressourceudnyttelse. Gennem bedre planlægning kan "hovsa"- vedligehold begrænses til et minimum.
   

 • ·     Dokumentation og historik vedrørende gennemførte eftersyn og udførte vedligeholdsarbejder.
   

 • ·     Begrænsning af skadesomfang og -konsekvenser via forebyggende vedligehold og tidlig indgriben.
   

 • ·     Opbygning samt sikring af viden og erfaring omkring bygningsmassen. Informationer, som indlægges i databasen, vil umiddelbart være tilgængelige for nye medarbejdere, som ellers ofte kan bruge mange ressourcer på at fremskaffe sig disse.
   

 • ·     Forbedret overblik over de ofte store datamængder som håndteres bl.a i forbindelse med udarbejdelse af budgetter, regnskaber og statistikker.
   

 • ·     Enkel ajourføringer af informationer som nødvendigvis skal forefindes i en ejendomsadministration.

 

Design: Charlotte Bladt-Hansen

 

 

 
Bygherrerådgivning
   
  Byggemodning og kloakering
   
  Bygningsvedligehold
     Udvalgte referencer indenfor bygningsvedligehold